Razvijajući ljude
razvijamo organizacije!

Potvrda kvalitete

Što se na prvi pogled čini jednostavnim (što persolog model osobnosti za korisnika jet), zapravo ima čvrste znanstvene temelje. Naši se modeli temelje na 40-tak godina istraživanja prof. Johna Geiera i njegovih suradnika. Osim toga puno pažnje posvećujemo i statističkoj provjeri svakog modela. Persologov model osobnosti smo od 1994. korigirali kako bi mu osigurali statističku valjanost i pouzdanost. U projektima izračuna uzročnih studija surađujemo sa Univerzitetom u Koblenzu/Landau.

Visoki zahtjevi za kvalitetom našin modela i materijala povezani su i s našim internim procesima. U lipnju 2004. godine naš je njemački parnter persolog GmbH dobio certifikat DIN EN ISO 9001:2000. Usmjerenost korisnicima, zauzimanje za kvalitetu i permanentan razvoj kvalitetnog menadžmenta samo su neki od kriterija koje su potvrdili ocjenjivači.